Voorlichtingsavond SGA voor ouders

Als ouder van de organiserende school bent u van harte welkom om de voorlichting bij te wonen.

Wij. Stivako Educatie, lichten u voor over onze Studie Gedrags Analyse (SGA), de visie erachter en de procedure.

Aanvullende informatie kunt u in de vorm van een folder meenemen na de voorlichting.