Voorlichting PGA in de LOB - week op de Nieuwe HAVO

De Nieuwe HAVO organiseert jaarlijks een LOB week waarin zij:

- ondernemers en mensen in loondienst vragen om over hun werk te vertellen.

- oud leerlingen vragen te vertellen over de keuzes die zij hebben gemaakt in hun loopbaan

- voorlichting geven over profielkeuze en vervolgopleidingen.

Vorig jaar mochten wij de LOB week bezoeken en de leerlingen voorlichten over Stivako Educatie.

Dit jaar zijn wij opnieuw uitgenodigd.