Gedragsanalyse

De Student Profiel Analyse (SPA) is een gedragsanalyse. De analyse geeft u inzicht in de natuurlijke kwaliteiten en drijfveren van uw kind. Gedrag weerspiegelt namelijk wie uw kind is en hoe hij/zij zich gedraagt in bepaalde situaties. Het gedrag van uw zoon/dochter laat zien waar hij/zij van nature goed in is. Vaak zijn pubers zich onbewust van hun natuurlijke kwaliteiten. Die zetten ze namelijk automatisch in om iets te bereiken.

Hoe helpt de analyse mij als ouder?

Uw kind zit middenin een zeer belangrijke periode van zijn/haar leven. Hij/zij ontwikkelt van een kind in een puber en vervolgens wordt hij/zij gezien als volwassene. Hij/zij begeeft zich dus op het pad naar volwassenheid. Tijdens deze ontwikkeling komt uw zoon/dochter vele uitdagingen tegen en verleggen zij grenzen. U kunt uw kind in deze turbulente periode beter begeleiden met de gedragsanalyse als hulpmiddel. De analyse is toegankelijk, gemakkelijk in gebruik, effectief en geeft een accuraat beeld van het gedrag van uw kind. Doordat het gedrag van uw kind op papier staat, kunt u daarop terugvallen en van daaruit uw zoon/dochter stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Door uw sturing en ondersteuning kan uw zoon/dochter zich evenwichtig ontwikkelen in een veilige omgeving.

Hoe is de analyse opgebouwd?

De analyse is opgebouwd uit vier profielfactoren, dominant, invloed, stabiliteit en conformiteit, die samen het een persoonlijk profiel van uw zoon/dochter vormen. Elke profielfactor wordt gezien als onderdeel van de gedragsstijl uw kind. De gedragsstijl wordt ook weergegeven in een grafiek. Het gedrag van uw kind weerspiegelt de werksterkten, in de grafiek weergegeven boven de middellijn. Maximaal drie factoren vormen de werksterkten van uw zoon/dochter. De overige factoren zijn ondersteunende factoren, in de grafiek weergegeven onder de middellijn. De ondersteunende factoren hebben invloed op de wijze waarop de werksterkten tot uiting komen, het gedrag. Ieder profiel is dus uniek.

Waar en wanneer kan mijn kind de analyse maken?

Kinderen vanaf 14 jaar kunnen de analyse invullen. De analyse kan in principe overal met toegang tot internet via een pc, laptop of tablet gemaakt worden. U ontvangt een link die u naar de analyseomgeving leidt.

Er volgt eerst een algemene instructie waarna u 24 keer een set van 4 woorden te zien krijgt. De woorden worden uitgelegd. Op de eerste regel geeft uw kind aan welk woord het meest van toepassing is op zichzelf. Op de tweede regel geeft uw kind aan welk woord het minst van toepassing is. Voorbeeld, zie blok rechterzijde(vergroot het voorbeeld door erop te klikken). Na het invullen van de twee regels wordt automatisch de volgende set woorden weergegeven. Tijdens de analyse is het mogelijk om correcties aan te brengen of de instructies opnieuw in te zien. Het invullen duurt voor scholieren gemiddeld 15 minuten. Wij ontvangen de ingevulde analyse. Vervolgens ontvangt u het persoonlijke rapport.

Het rapport

Uit de analyse volgt een persoonlijk rapport. Het rapport geeft inzicht in de natuurlijke kwaliteiten en de drijfveren van uw kind. Het bijbehorende gedrag wordt beschreven in het rapport. Uit de analyse komt ook naar voren hoe hij/zij zich op school gedraagt en hoe hij/zij reageert op situaties waarin hij/zij onder druk komt te staan. De analyse geeft ook het zelfbeeld weer. Daarnaast wordt er beschreven wat voor soort toekomstig werk bij uw kind past. Klik hier voor een voorbeeld van het rapport. Het rapport wordt digitaal naar u opgestuurd.

Wat kost het? 

De digitale SPA kost €169,- exl. BTW ( €204,50 incl. BTW).

Hoe vraag ik de analyse aan?

U kunt de analyse aanvragen door hier op Aanmelden Analyse te klikken. Na de aanvraag ontvangt u via de email een link. Via deze link bereikt u de analyse. U kunt uw kind helpen met het invullen van de analyse. Na het invullen van de analyse ontvangt u het rapport digitaal.

Meer informatie?

Meer informatie of heeft u vragen? Bel ons: 020 – 543 55 20 of maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.

De leveringsvoorwaarden vindt u hier.