Quick Scan

De Quick scan is een verkorte gedragsanalyse die klassikaal benaderbaar is, maar zeker ook voor persoonlijke coaching gebruikt kan worden. De begeleider van de klas (leraar/decaan/mentor) ontvangt hierbij een handleiding en lesmateriaal. Het lesmateriaal bevat opdrachten die na het invullen van de Quick scan kunnen worden uitgevoerd om het inzicht en de interactie over de natuurlijke talenten van de leerlingen te bevorderen. Dit zorgt er ook voor dat de leerlingen elkaar beter begrijpen, hierdoor ook kan de sfeer in de klas verbeteren.

De Quick scan is dus een tool die persoonlijk is, maar klassikaal kan worden ingezet en gebruikt. Er is een mogelijkheid om bij de Quick scan de verbeterde en wetenschappelijk onderbouwde en getoetste interesseanalyse met korting aan te schaffen.

Zelfinzicht en inzicht in je omgeving door de Quick Scan

Een goed zelfbeeld hebben om de juiste keuze voor een profiel of studie te maken, is voor jongeren een hele uitdaging. Inzicht in persoonlijke gedragsvoorkeuren helpt jongeren een zelfbewuste houding en een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Hierdoor durven en kunnen ze bewuste keuzes maken die passen bij hun persoonlijke talenten. En dat geeft zelfvertrouwen en kracht.

De Quick Scan geeft inzicht in:

 • Eigenbeeld en de daar bijbehorende natuurlijke talenten, hoe pakt de leerling dingen het liefst aan, en hoe juist niet?
 • Motivaties, wat motiveert de leerling om zijn/haar best te doen?
 • Taken en werkzaamheden, vertaald vanuit de natuurlijke talenten (toekomstgericht).

De Quick Scan bij u op school 

Het lesmateriaal bevat opdrachten die horen bij bepaalde modules. De opdrachten worden na het invullen van de Quick Scan uitgevoerd om het inzicht en de interactie over de natuurlijke talenten van de leerlingen te bevorderen. Dit zorgt er ook voor dat de leerlingen elkaar beter begrijpen, hierdoor ook kan de sfeer in de klas verbeteren. Daarnaast zijn er ook persoonlijke opdrachten, waarbij de leerling zelfstandig zelfanalyse uitvoert t.b.v. het maken van een bewuste toekomstkeuze (profiel en later studie). Er wordt gestart met het invullen van de Quick Scan via persoonlijke link. De uitslag is direct zichtbaar. De uitslag is de leidraad tijdens het gehele traject. De verschillende opdrachten uit de verschillende modules worden uitgevoerd en geëvalueerd in de klas. De modules bevatten allen twee of meer opdrachten. De onderwerpen van die opdrachten zijn vrij om ingevuld te worden door u. De modules waaruit het Quick Scan lesmateriaal is opgebouwd zijn:

 1. Introductie Quick Scan
 2. Ik en mijn talenten
 3. Ik en het team
 4. Ik en situaties
 5. Ik en de praktijk
 6. Ik en reflecteren
 7. Ik en keuzes maken
 8. Ik en mijn beïnvloeders
 9. (Ik en mijn interesses)*
 10. Ik en mijn toekomst (profielkeuze en taken die passen bij de natuurlijke talenten)

  *Module 9 is optioneel. In deze module wordt de interesseanalyse ook aangeboden, hier worden extra kosten voor in rekening gebracht.