Zelfscan PGA met telefonische feedback

Profielkeuzeadvies op basis van natuurlijke talenten en interesses

  • digitaal invullen zelfscan gedragsanalyse
  • digitaal invullen interesseanalyse
  • herkenningsgesprek met adviseur ten behoeve van zelfinzicht en zelfbewustzijn.
  • digitaal profielkeuzeadvies op basis van natuurlijke kwaliteiten en interesse