Studie Gedragsanalyse++

Studiekeuzeadvies op basis van natuurlijke kwaliteiten en interesses

De SGA analyseert de scholier op twee onderdelen: gedrag en interesse. Uit de gedragsanalyse blijkt waar je goed in bent en welke natuurlijke kwaliteiten je bezit. De interesseanalyse maakt helder wat je belangrijk vindt. Deze twee analyses worden aan elkaar gekoppeld en in een persoonlijk gesprek met je besproken door de adviseurs van Stivako Educatie. 

Na de verzending van het bestelformulier (hieronder) ontvang je via e-mail een link naar de gedragsanalyse en een link naar de interesseanalyse. Je vult de analyses op een rustig moment in. Twee dagen na invulling nemen wij contact met je op om het gesprek te plannen. 

Hoe werkt het?

  • digitaal invullen gedragsanalyse
  • digitaal invullen interesseanalyse
  • 60-75 minuten gesprek met adviseur ten behoeve van het zelfinzicht en zelfbewustzijn
  • ontvangst gedragsrapport en interesserapport
  • studiekeuzeadvies op basis van combinatie gedragsanalyse, interesseanalyse en gesprek (mondeling en digitaal)
  • het gesprek vindt plaats bij u thuis (voor afnemers wonende in regio's buiten NH, ZH en Utrecht worden reiskosten in rekening gebracht)