Onderwijs en opleiding

De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) kunt u gebruiken om de competenties (kennis, vaardigheden en houdingsaspecten) van uzelf te meten. Hierdoor kunt u samen beter bepalen waar en hoe u in school kan worden ingezet. Het is een snel en voordelig instrument dat u meteen inzicht geeft in de talenten, groeipotentie en carrièremogelijkheden van uzelf. 

PPA kan worden ingezet om:

 • de juiste persoon te selecteren (In combinatie met een functieanalyse kunt u een optimale match maken van functie en persoon.
 • een competentiegericht functieprofiel opstellen
 • te bepalen wie voor promotie in aanmerking komt
 • teams samen te stellen
 • motivatie en gedrevenheid te meten om verloop te minimaliseren
 • nauwkeurig te kunnen bepalen welke ontwikkelingstrajecten voor uw organisatie effectief zijn
 • het prestatieniveau te optimaliseren
 • problemen binnen de organisatie of in teams op te lossen
 • de motivatie te vergroten
 • het personeelsverloop terug te dringen
 • effectiever leiding te geven

Optimalisatie van teams

Bij een team van docenten kan effectiviteit van de samenwerking verder groeien/verbeteren. Om het rendement van de samenwerking tussen de teamleden te verhogen, is het raadzaam om meer inzicht te krijgen in het persoonlijkheidsprofiel van de individuele groepsleden. De combinatie van beschrijving van een persoon en de toelichting hierop in een begeleidend gesprek, leidt tot meer inzicht in jezelf; waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Waarom reageer ik zo op de ene collega en anders op de andere collega?

Daarna kan de groep op basis van de individuele profielen inzicht krijgen in het profiel van ieder teamlid. Dit leidt tot meer inzicht en begrip waarom teamleden zich zo gedragen zoals ze doen. Daarnaast kan bekeken worden, welke teameigenschappen aanwezig zijn en welke gemist worden. Door middel van een teamtraining kunnen concrete acties worden geformuleerd om ervoor te zorgen dat de teams van leraren presteren naar maximale kunnen. 

Snel en accuraat

Het invullen van de Persoonlijke Profiel Analyse duurt gemiddeld ± 8 minuten. Met de basis PPA rapportage beschikt u dan over een gedragsprofiel van de persoon waarin sterkten en mogelijke beperkingen, wijze van communiceren, waarde voor de organisatie, motivatoren, de grootste vrees en het gedrag onder druk naar voren komen. De vragenlijst  is eenvoudig en snel in te vullen waarna de resultaten al binnen 24 uur aan u kunnen worden teruggekoppeld.

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.
De leveringsvoorwaarden vindt u hier.