Overige instituten

Wij bieden Profiel Gedragsanalyse(PGA) en de Studie Gedragsanalyse(SGA) aan, testen die het gedrag (natuurlijke talenten) en interesses van scholieren omschrijven. Deze twee testen zijn gebaseerd op de Persoonlijke Profiel Analyse. Dit is een wetenschappelijk getoetse test die zeer bekend is in het bedrijfsleven. De testen zijn gebaseerd op de DISC-methodiek, daadkrachtig, inspirerend, stabiel en correct. Dit worden profielfactoren genoemd. 

De vier profielfactoren worden afgezet in een grafiek. De profielfactoren boven de middellijn zijn hoge profielfactoren, zij geven inzicht in de natuurlijke talenten, vrezen en motivatoren. Het bijbehorende gedrag is het meest zichtbaar voor anderen. De profielfactoren onder de middellijn geven inzicht in de ondersteunende factoren. Deze geven richting aan de natuurlijke talenten, waardoor ze voor anderen (en jezelf) minder zichtbaar zijn dan de hoge profielfactoren, maar even belangrijk. Hoe verder een profielfactor van de middellijn afligt (zie voorbeeldgrafiek aan de linkerkant), des te sterker is het bijbehorende gedrag. Er kunnen maximaal drie profielfactoren als hoge profielfactor voorkomen.

Wij ontvangen de analyse als deze volledig is ingevuld. Vervolgens vertalen wij de scores van de analyse in een rapport. Het rapport beschrijft het volgende:

  • De voorkeursgedragsstijl (gedragssterkten) en het waarneembaar gedrag van de persoon
  • Motivatoren, vrezen, mogelijke beperkingen en waarde in teamverband
  • Eventuele frustraties die in de huidige situatie worden ervaren
  • Of – en hoe de iemand zijn/haar gedrag aanpast in de huidige rol
  • Gedrag onder druk

Meer informatie of een afspraak maken?

Bent u benieuwd naar de testen? Neemt u dan contact met ons op.