Organisatie en medewerkers

De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) kunt u gebruiken om de competenties (kennis, vaardigheden en houdingsaspecten) van uzelf of uw medewerkers te meten. Hierdoor kunt u samen beter bepalen waar en hoe de medewerkers in uw middelbare school kunnen worden ingezet. U kunt de samenwerking binnen teams optimaliseren of analyseren welke functie het best past bij uw medewerkers. 

Optimalisering samenwerking teams van leraren

Bij een team van docenten kan effectiviteit van de samenwerking verder groeien/verbeteren. Om het rendement van de samenwerking tussen de teamleden te verhogen, is het raadzaam om meer inzicht te krijgen in het persoonlijkheidsprofiel van de individuele groepsleden. Hiervoor wordt de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) gebruikt. Gestart wordt met een introductiegesprek waarin informatie over uw organisatie vergaard wordt. Daarna worden de PPA's ingevuld door alle betrokken teamleden. De combinatie van beschrijving van een persoon en de toelichting hierop in een begeleidend gesprek, leidt tot meer inzicht in jezelf; waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? Waarom reageer ik zo op de ene collega en anders op de andere collega? Het gesprek is heel belangrijk, enerzijds wordt getoetst of het beschreven profiel de juiste weergave is van de persoon, anderzijds om allerlei aspecten rond de medewerker, het team en de organisatie zichtbaar te krijgen. Daarna kan de groep op basis van de individuele profielen inzicht krijgen in het profiel van ieder teamlid. Dit leidt tot meer inzicht en begrip waarom teamleden zich zo gedragen zoals ze doen.

Daarna wordt het teamrapport opgesteld. In dit rapport wordt, op basis van de resultaten zoals die uit de PPA-testen naar voren zijn gekomen, aandacht besteed aan de samenwerking van de betrokkenen en diverse rollen die zij in de organisatie innemen, waarbij kan worden ingezoomd op het optimaliseren van de samenwerking, communicatie en eventuele knelpunten. Daarnaast kan bekeken worden, welke teameigenschappen aanwezig zijn en welke gemist worden. Door middel van een teamtraining kunnen concrete acties worden geformuleerd om ervoor te zorgen dat de teams van leraren presteren naar maximale kunnen. 

De individuele medewerker

De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) kunt u gebruiken om de competenties (kennis, vaardigheden en houdingsaspecten) van uw medewerkers te meten. Het is een snel en voordelig instrument dat u meteen inzicht geeft in de talenten, groeipotentie en carrièremogelijkheden van uzelf of uw medewerkers.

PPA kan worden ingezet om:
  • de juiste persoon te selecteren
  • te bepalen wie in aanmerking komt voor een promotie
  • teams samen te stellen
  • motivatie en gedrevenheid te meten om verloop te minimaliseren
  • nauwkeurig te kunnen bepalen welke ontwikkelingstrajecten voor uw organisatie effectief zijn
  • het prestatieniveau te optimaliseren
  • problemen binnen de organisatie of in teams op te lossen
  • de motivatie te vergroten
  • het personeelsverloop terug te dringen
  • effectiever leiding te geven

In combinatie met een functieanalyse (de Specifieke Taak Analyse) kunt u een optimale match maken van functie en persoon. Bovendien helpt de STA u om een competentiegericht functieprofiel op te stellen.

Snel en accuraat

Het invullen van de Persoonlijke Profiel Analyse duurt gemiddeld ± 8 minuten. Met de basis PPA rapportage beschikt u dan over een gedragsprofiel van de persoon waarin sterkten en mogelijke beperkingen, wijze van communiceren, waarde voor de organisatie, motivatoren, de grootste vrees en het gedrag onder druk naar voren komen. De vragenlijst is eenvoudig en snel in te vullen waarna de resultaten al binnen 24 uur aan u kunnen worden teruggekoppeld.

Op basis van een ingevuld PPA formulier kunnnen wij diverse aanvullende rapportages opstellen, die u in staat stellen personen aan functies te koppelen en uw medewerkers aan te sturen, begeleiden, ontwikkelen en opleiden. Stivako-Educatie  is gecertificeerd voor het toepassen van deze methode en het uitvoeren van een Persoonlijke Analyse (PPA) en Functieanalyse (STA).

Meer informatie?

Maak gebruik van het contact-formulier om meer informatie te vragen.
De leveringsvoorwaarden vindt u hier.