Opleiding Stivako Educatie Gedragsadviseur

U zet zich in voor hun leerlingen m.b.t. LOB. De ene decaan heeft alle dagen ter beschikking, de andere decaan geef ook nog les naast zijn of haar decanaattaken. Mentoren nemen het mentoraat als extra taak op zich. Als decaan kunt u ervoor kiezen om extern hulp in te roepen of zelf opgeleid te worden. Door zelf opgeleid te worden als Gedragsadviseur, bent u in staat om uw decaantaken professioneler en uitdagender maken, maar ook makkelijker en efficienter. Als Gedragsadviseur kunt u gebruik maken van alle diensten die Stivako Educatie biedt. Afhankelijk van hoe LOB bij u op school is georganiseerd, is het als mentor ook mogelijk om opgeleid te worden tot Stivako Educatie Gedragsadviseur. 

Informatie opleiding

De opleiding tot Stivako Educatie Gedragsadviseur omvat een theoriegedeelte, een praktijkgedeelte en een examengedeelte. De opleiding duurt een werkdag. Na een goede afronding van de opleiding ontvangt u een certificaat. Jaarlijks wordt een opfriscursus gegeven, waarin we evalueren wat uw ervaring is als gedragsadviseur. Daarnaast wordt er nieuwe kennis bijgebracht en ontwikkelingen doorgenomen. Er is tijdens de opfriscursus veel ruimte voor persoonlijke coaching. De kosten voor deze opleiding zijn €750,- incl. BTW per persoon. Indien er meerdere personen tegelijkertijd deelnemen aan de opleiding worden de kosten verlaagd. 

Wat brengt het u?

Als Stivako Educatie Profielgedragsadviseur bent u in uw school de vertegenwoordiger van Stivako Educatie. Wij hebben onze kennis, visie en professionaliteit aan u overgedragen. Na een goede afronding van de opleiding bent u in staat om de gedragsanalyse (PGA, SGA en Zelfscan) zelfstandig toe te passen bij u in school. U ontvangt van ons de gedragsrapporten (en eventueel interesserapporten) van uw leerlingen waarna u in gesprek gaat. Het gedragsrapport is het leidende document tijdens de gesprekken. U kent de methodiek achter de gedragsanalyse en bent in staat om dit uit te leggen aan uw leerlingen. Vervolgens bespreekt u het gedragsrapport dat de juiste interpretatie behoeft. Dit leert u allemaal tijdens de opleiding. Persoonlijke begeleiding van uw leerlingen is hierdoor makkelijker, want je hebt iets in handen om over in gesprek te gaan, én efficiënter doordat u meteen kunt inzoomen op de talenten die de leerling heeft. 

Meer informatie kunt u via het contactformulier aanvragen.