Gedragsanalyse

Er zijn twee versies, de zelfscan en de gedragsanalyse+. 

Beide analyses zijn gebaseerd op de DISC-methodiek. De DISC methodiek is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Dr. William Moulton Marston. Marston observeerde mensen en maakte onderscheid tussen actief en passief gedrag, en tussen taakgericht en mensgericht gedrag. Dit leidde tot de beschrijving van de DISC-factoren, Daadkrachtig, Inspirerend, Stabiel en Correct. Deze vier profielfactoren meten het gedrag van op bepaalde kenmerken (zie blokken rechts ⇒)


De zelfscan

De zelfscan wordt digitaal ingevuld. De invultijd is gemiddeld 10 minuten. De vier profielfactoren (DISC) gecombineerd geven een persoonlijk profiel weer. Het persoonlijk profiel beschrijft waar het kind van nature goed in is, de natuurlijke talenten. De profielfactoren met de hoogste score worden weergegeven in een diagram (maximaal 2 profielfactoren). Deze profielfactoren geven in natuurlijke talenten, angsten en drijfveren. Het bijbehorende gedrag is voor anderen het meest zichtbaar. 

Wij ontvangen de analyse als deze volledig is ingevuld. Vervolgens vertalen wij de scores van de analyse in een rapport. Het rapport beschrijft:

 • Hoe je dingen van nature doet
 • Je natuurlijke talenten
 • Je manier van communiceren
 • Wat je niet fijn vindt (vrees)
 • Wat je wel fijn vindt (waardoor je gemotiveerd wordt)
 • Welke waarde je toevoegt in een team

Deze scan wordt aangevuld met de interesseanalyse en vertaald naar profiel - of studiekeuzeadvies. 


De gedragsanalyse+

De gedragsanalyse+ wordt digitaal ingevuld. De invultijd is gemiddeld 15 minuten. De vier profielfactoren (DISC) gecombineerd geven een persoonlijk profiel weer. Het persoonlijk profiel beschrijft waar het kind van nature goed in is, de natuurlijke talenten. De scores behorende bij de vier profielfactoren worden afgezet in een grafiek. De profielfactoren boven de middenlijn geven inzicht in natuurlijke talenten, angsten en drijfveren. Het bijbehorende gedrag is voor anderen het meest zichtbaar. De profielfactoren onder de middenlijn geven richting aan de natuurlijke talenten. Deze hebben dus invloed op de manier waarop de talenten tot uiting komen in het gedrag van het kind.

Wij ontvangen de analyse als deze volledig is ingevuld. Vervolgens vertalen wij de scores van de analyse in een rapport. Het rapport* beschrijft: 

 • De voorkeursgedragsstijl (natuurlijke talenten beschreven in het gedrag dat je uit)
 • Je waarneembaar gedrag, hoe je je opstelt 
 • Je drijfveren
 • Je angsten
 • Je waarde in teamverband
 • Taken en werkzaamheden die bij je natuurlijke talenten passen

Deze analyse wordt aangevuld met de interesseanalyse en vertaald naar profiel - of studiekeuzeadvies. 

 * Product van Thomas International