Medewerkers Stivako Educatie

Stivako Educatie heeft een aantal vaste medewerkers op haar kantoor in Amstelveen. Daarnaast werken wij met part-time medewerkers voor onze activiteiten op locatie. Wij kunnen putten uit een netwerk met gespecialiseerde medewerkers met ervaring in het onderwijs en het bedrijfsleven. 

Directeur

Frank den Hartog

Projectleider en Adviseur

Leanne Janssen

Adviseur & trainer

Eva Bouwman-van Gelder

Lex Bergers

 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Stivako, waarvan Stivako Educatie een onderdeel is, houdt zich bezig met het brede terrein van opleiding(sbeleid). Dit terrein wordt beinvloed door verschillende stakeholders zoals werkgevers (organisaties), werknemers (organisaties), overheid, andere opleidingsinstituten etc. Deze stakeholders vormen een netwerk waarin de informatie-uitwisseling en onderlinge contacten vorm krijgen. Het bestuur bestaat op dit moment uit drie leden:

Daniel Fanego

Rex van Elten

Frank den Hartog