Het INT-festival 

Interesses zijn ook een heel belangrijke factor in het studiekeuzeproces. Een interesse is iets waarvoor men belangstelling heeft en daardoor dit met meer voldoening en meer succes zal uitvoeren. Als iets leuk vindt, ergens dus geïnteresseerd in bent, dan ben je dus gemotiveerd. Ook bij het kiezen van een schoolprofiel of vervolgstudie speelt interesse een belangrijke rol.

Interesses meten

Interesses zijn te meten op verschillende aspecten en zijn heel specifiek. Neem sport als voorbeeld. Je kan interesse hebben in één bepaalde sport, maar je kan ook sport in het algemeen interessant vinden.  Binnen de sport of sporten zijn er weer aspecten die je interessanter vindt dan andere. Je vindt het bijvoorbeeld leuk om de ene sport zelf uit te oefenen en naar de andere sport kijk je liever dan dat je meedoet. Ook kan je de organisatie rondom de sport interessant vinden, of juist werking van het lichaam tijdens het beoefenen van die sport. Dit voorbeeld laat zien dat interesses niet gemakkelijk te meten zijn. Het is belangrijk dat de verdieping van de interesse aan het licht komt. 

Verankerde interesses

Voor jongeren is het lastig om erachter te komen wat hun interesse precies is en in welke aspecten hij/zij dan geïnteresseerd is. Veel interessetesten zijn meer gericht op hobby's waartussen je moet kiezen, zoals schilderen of sleutelen aan een brommer). Dit zijn natuurlijk leuke dingen, maar zij meten vluchtige interesses. Interesses die echt verankerd zitten in het kind komen zo niet aan het oppervlak. Het INT-festival is dé interesseanalyse achter de verankerde interesses te komen van een kind. 

Realiteit

Als INT-medewerker wordt je uitgenodigd om aan te geven voor welke activiteiten je de verantwoording zou willen dragen. Hierdoor beleef je de interessetest op een andere manier. Je kan je inleven in de activiteiten en ziet jezelf als staan op het festival. Je interesses worden op twee aspecten gemeten, op basis van interessegebieden en op basis van interesseactiviteiten. Dit helpt je om werkzaamheden die je interessant vindt te koppelen met een interessegebied, waardoor je meer inzicht krijgt in je totale interesses. De invultijd is gemiddeld 10 minuten. 

De analyse is ontwikkeld op basis van de huidige onderwijssituatie en wordt voortdurend aangepast aan veranderingen binnen het onderwijs.